Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Voortgangsrapportage over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024.

Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen