Verkenning Batterijen Circulariteit

Het rapport bevat een verkenning naar de realisatie van een circulaire batterijenketen in Nederland.

Verkenning Batterijen Circulariteit