Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Het rapport bevat adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen