Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2023

In 2023 is het jaarlijks terugkerende onderzoek Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans uitgevoerd. Met dit onderzoek is het kennisniveau van uitkeringsontvangers over de verplichtingen die horen bij hun uitkering onderzocht. Ook is in kaart gebracht hoe uitkeringsgerechtigden de kans op detectie en sanctionering inschatten bij het niet nakomen van hun verplichtingen. Tot slot zijn ook andere factoren die van invloed zijn op het nalevingsgedrag onderzocht.

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2023