Afschrift brief Uitvoeringstoets wetsontwerp preferentie kinderalimentatie

Afschrift van de brief van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief reageert op het verzoek van het ministerie om een uitvoeringstoets op het ontwerp van de wet preferentie kinderalimentatie uit te voeren.

Afschrift brief Uitvoeringstoets wetsontwerp preferentie kinderalimentatie