Monitor Identiteit 2023

De Monitor Identiteit geeft informatie over hoe vaak, in welke situaties, en op welke manier mensen zich identificeren. Ook brengt de monitor in beeld hoe vaak dat misgaat en mensen slachtoffer worden van misbruik van hun identiteitsgegevens.

Monitor Identiteit 2023

Sinds 2013 wordt tweejaarlijks de Monitor Identiteit opgesteld. De monitor dient ertoe een goed beeld te krijgen van volume en kwaliteit van diverse identiteitsmiddelen en inzicht te geven in identiteitsfraude.