Evaluatiekader en Nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de nulmeting van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) van de Nederlandse regering voor de versterking van de digitale veiligheid in Nederland.

Evaluatiekader en Nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)