Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectoren.

Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland