Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

Deze visie is gebaseerd op de gezamenlijke kennis en kunde van alle partijen die in het Geo-informatie-beraad zitting hebben. De visie zet uiteen welke beweging noodzakelijk is om de overheden, bedrijven en burgers die werken aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, structureel met de juiste informatie te kunnen bedienen.

Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving