Publieksmonitor Klimaat en Energie 2023 Motivaction

Om inzicht te krijgen in hoe Nederlanders denken over de thema’s energie en klimaat laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat periodiek publieksonderzoek uitvoeren. Zo blijkt uit het onderzoek van 2023 dat de helft van de bevolking een intensiever klimaatbeleid wil. Denk hierbij aan het belonen van klimaatvriendelijk gedrag en beprijzen van vervuilend gedrag.

De Publieksmonitor Klimaat en Energie 2023 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction en richt zich op kennis, houding en gedrag van burgers op het gebied van de klimaat- en energietransitie. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor communicatie en beleid vanuit de overheid.