Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023

Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 23 mei 2023.

Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023