Bijlagenrapport 2 Geurbelasting uit stallen van veehouderijen in de concentratiegebieden van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland

Bijlage bij het rapport 'Geurbelasting uit stallen van veehouderijen in de concentratiegebieden van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland'. De bijlage geeft een overzicht van de achtergrondbelasting van geur per diercategorie bij veehouderijen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Bijlagenrapport 2 Geurbelasting uit stallen van veehouderijen in de concentratiegebieden van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland