Flitspeiling netcongestie

In opdracht van het ministerie van EZK heeft onderzoeksbureau Motivaction International B.V. een flitspeiling uitgevoerd over hoe het Nederlands publiek staat tegenover de problematiek van netcongestie. Dit onderzoek wordt gebruikt door het ministerie voor de communicatie rondom specifieke maatregelen.