Onderzoeksrapport vervolgonderzoek Formatiebeheer Belastingdienst

Een goede beheersing, sturing en verantwoording van het personeelsbestand is voor de Belastingdienst van groot belang. De Auditdienst Rijk heeft daarvoor, op verzoek van de Cd O&P, een vervolgonderzoek gedaan of eerdere adviezen zijn opgevolgd en in hoeverre deze bijdragen aan de kwaliteit van het formatiebeheer. Uit het onderzoek blijkt dat er in de praktijk concrete wijzigingen zijn doorgevoerd waarmee het merendeel van de adviezen is opgevolgd en daarmee is de kwaliteit van het formatiebeheer omhoog gebracht.

Onderzoeksrapport vervolgonderzoek Formatiebeheer Belastingdienst