Eindrapport evaluatie Venture Challenge

Evaluatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma Venture Challenge.

Eindrapport evaluatie Venture Challenge