Conceptregeling verlenging subidiemodule Venture Challenge per 1-1-2025

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met verlenging van de subsidiemodule Venture Challenge.

Conceptregeling verlenging subidiemodule Venture Challenge per 1-1-2025