Bijlage 2 Bijlage TNO-rapport De energietransitie en het risico op vervoersarmoede

Het rapport gaat over onderzoek van TNO naar de financiële gevolgen van de energietransitie van het vervoer voor huishoudens met een laag inkomen.

Bijlage 2 Bijlage TNO-rapport De energietransitie en het risico op vervoersarmoede