Programma-aanpak Small Modular Reactors

In dit rapport staan de drie programmalijnen van de programma-aanpak Small Modular Reactors van het Ministerie van EZK beschreven.

Programma-aanpak Small Modular Reactors