Verkenning programma-aanpak Small Modular Reactors

In dit rapport staan de bevindingen uit de stakeholderanalyse van de SMR-ontwikkeling in Nederland en op basis daarvan wordt advies gegeven over de programma-aanpak SMR’s (Small Modular Reactors) van het Ministerie van EZK.

Verkenning programma-aanpak Small Modular Reactors