Nader rapport Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen naar de Koning en de Tweede Kamer. In het nader rapport reageert de minister op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over dit wetsvoorstel.

Nader rapport Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen