Instrument ''Safe-by-Design in de energietransitie''

Rapport over de ontwikkeling van een instrument waarmee beleidsmakers en initiatiefnemers een veilige energietransitie voor de omgeving kunnen bevorderen door relevante Safe-by-Design principes actief in beeld te brengen, af te wegen en toe te passen.

Instrument ''Safe-by-Design in de energietransitie''