Effecten op emissies bij verplaatsing Nederlandse landbouwproductie

Rapport over de emissies (uitstoot) van de belangrijkste landbouwexportproducten, en hoe deze emissies zich zouden ontwikkelen als de productie van Nederland naar het buitenland wordt verplaatst.

Effecten op emissies bij verplaatsing Nederlandse landbouwproductie