Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging

In dit rapport staat beschreven of de doelstellingen van de Inkomensafhankelijke huurverhoging in de gereguleerde huursector zijn behaald.

Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging