Rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de D-brief programma vervanging onderzeeboten

Rapport van de Auditdienst Rijk met de uitkomsten van het onderzoek naar de D-brief (inclusief 3e Voortgangsrapportage) Programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit.

Rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de D-brief programma vervanging onderzeeboten