Ontwerp-Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025

Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft een overzicht van de voorgenomen inzet vanuit het Klimaatfonds voor 2025.

Ontwerp-Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025