Overzicht klimaatmaatregelen Voorjaarsnota 2023 en 2024

Overzicht van de klimaatmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2023 en de Voorjaarsnota 2024. Bij elke maatregel staat de status vermeld.

Overzicht klimaatmaatregelen Voorjaarsnota 2023 en 2024