Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds in het MJP 2025

Het Planbureau voor de Leefomgeving reflecteert in deze quickscan op de voorgenomen inzet van middelen uit het Klimaatfonds in het Meerjarenprogramma (MJP) 2025.

Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds in het MJP 2025