Consultatiedocument betreffende het insolventierecht

Het document bevat een discussienota met als doel om de insolventiepraktijk te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het insolventierecht. Het richt zich op beleid en wetgeving op verschillende terreinen: de toekomst van de surseanceregeling, de efficiency van de faillissementsprocedure; het takenpakket van de curator en ide lege boedelproblematiek, het toezicht van de rechter-commissaris in faillissement en de positie van pandhouders en hypotheekhouders en van concurrente schuldeisers.

Consultatiedocument betreffende het insolventierecht