Aanbiedingsbrief bij Advies toekomst van de surseanceregeling

De Commissie insolventierecht stuurt een brief met advies over de toekomst van de surseanceregeling naar de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Aanbiedingsbrief bij Advies toekomst van de surseanceregeling