Wetgevingsprogramma voorjaar 2024

Dit document beschrijft de voortgang van de klimaatwet- en regelgeving die in voorbereiding is. Ook gaat het in op ontwikkelingen die zich sinds het najaar van 2023 hebben voorgedaan in het internationaal en Europees klimaatrecht.

Wetgevingsprogramma voorjaar 2024