Accountantsrapport bij VGR 20 ERTMS definitief

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport beoordeelt de 20e voortgangsrapportage (VGR) van het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). Het gaat om de controle van de financiële verantwoording van het programma ERTMS over 2023 en het financële beheer van het programma. Daarnaast onderzoekt het rapport de inrichting en werking van de kwaliteitssystemen binnen het programma ERTMS.Tot slot onderzoekt het de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage.

Accountantsrapport bij VGR 20 ERTMS definitief