Afvalverwerking in Nederland gegevens 2022

De Werkgroep Afvalregistratie rapporteert jaarlijks over een deel van de afvalverwerking in Nederland. Deze informatie wordt verzameld door een enquête te versturen naar stortplaatsen, afvalverbrandingsinstallaties, vergistingsinstallaties, composteerinrichtingen, grondreinigers, baggerspecie-depots en baggerspecieverwerkers. Daarnaast wordt gekeken naar inrichtingen die in eigen beheer storten.

Afvalverwerking in Nederland gegevens 2022