Jaarrapportage Belastingdienst 2023

De jaarrapportage biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen en ambities die zijn vastgelegd in het jaarplan 2023 van de Belastingdienst.

Jaarrapportage Belastingdienst 2023