Nationaal sloop- en renovatiestatuut

In dit Nationaal sloop- en renovatiestatuut zijn randvoorwaarden voor huurders(vertegenwoordiging) opgenomen om de deelname op een zorgvuldige en transparante manier te organiseren en de rechten, plichten en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen te beschrijven.

Nationaal sloop- en renovatiestatuut