Synthese Zero-Emissie Verzorgingsplaatsen in Nederland

De factsheet beschrijft de huidge situatie, de verbetermogelijkheden en de uitbreidingsmogelijkheden van (logistieke) laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen langs wegen.

Synthese Zero-Emissie Verzorgingsplaatsen in Nederland