Totaalrapportage ‘Motie van Nispen’

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft een nadere analyse gemaakt over de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de werking van de Opiumwet. Deze analyse is naar aanleiding van de motie Van Nispen gemaakt.

Totaalrapportage ‘Motie van Nispen’