Voorontwerp Nota Ruimte

Dit voorontwerp voor de Nota Ruimte is een tweede tussenproduct richting de Ontwerp-Nota Ruimte en bouwt voort op de in oktober 2023 gepubliceerde contourennotitie Nota Ruimte. Het voorontwerp is gericht op de nationale schaal, waarbij het gaat om Europees Nederland inclusief de territoriale wateren, zoals aangegeven in de Omgevingswet. Het voorontwerp gaatt daarnaast over de leefomgeving in brede zin.

Voorontwerp Nota Ruimte