Contourenschets civiele invordering

Het rapport bevat een verkenning naar mogelijke aanpassingen in de civiele invorderingsketen. De verkenning beschrijft verschillende denkrichtingen die kunnen bijdragen aan een beter functionerend invorderingsstelsel.

Contourenschets civiele invordering