Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 oktober 2020, nr. 3053231, directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021).

Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021 (PDF | 5 pagina's | 388 kB)