Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Witmarsum 2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) in Witmarsum.