Normenbrief 1 juli 2021 - informatie voor gemeenten

Deze versie (1 juni 2021) van de normenbrief bevat een correctie met betrekking tot de leningen bedrijfskapitaal zelfstandige die vallen onder de Tozo. Het tijdvak waarin geen rente wordt opgebouwd zal worden verlengd tot en met december 2021, wat betekent dat gedurende het gehele kalenderjaar 2021 geen rente wordt opgebouwd.”