Concept-wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met verlenging van de werkingsduur, actualisering van bedragen en enkele wijzigingen van ondergeschikte aard.