Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 30 oktober 2021

Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 oktober 2021, nr. WJZ/ 21269250, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Grootschermer (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 2021).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 30 oktober 2021 (PDF | 10 pagina's | 136 kB)