Concept Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

De conceptregeling stelt regels vast voor subsidiëring van initiatieven voor het versterken van de omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. De subsidieregeling geldt voor de periode 2022-2027.

Concept Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid (PDF | 24 pagina's | 597 kB)