Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde III 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 november 2021, nr. WJZ/21275015, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zeewolde III 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde III 2021 (PDF | 10 pagina's | 156 kB)