Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lutjegast 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2021, nr. WJZ/21275429, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lutjegast.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lutjegast 2021 (PDF | 12 pagina's | 178 kB)