Concept-subsidieregeling Geonovum 2022-2027

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende regels voor de verstrekking van een subsidie aan de Stichting Geonovum (Subsidieregeling Geonovum 2022-2027).

Concept-subsidieregeling Geonovum 2022-2027 (PDF | 7 pagina's | 125 kB)