Regeling tot wijziging van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Tzum, en intrekking van de regelingen Parrega, Zeewolde II en III