Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ravels 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/21308009, houdende specifieke maatregelen in de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ravels. 

Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ravels 2021 (PDF | 10 pagina's | 177 kB)