Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Den Ham 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 december 2021, nr. WJZ/21315220, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Den Ham. 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Den Ham 2021 (PDF | 11 pagina's | 223 kB)